- Broda B., Mowszowicz J.: 1996. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych i trujących i   użytkowych. PZWL Warszawa.

        - Gusieva V.N.: 1976. Novije silosiije pastienie dlia Zapadnoi Sibirii. Nauka.46-50.

        - Jasiewicz A. i in.: 1959. Flora Polska T. VIII:292-293, PWN Warszawa.

        - Stachurska E., Sylwestrzak B., Skalska M., Staszewska U.: 1994. Wartość biologiczna nasion ślazówki turyngskiej Lavatera thuringiaca l. Studia Kieleckie 4/84:43-47.

        - Staszewska U.: 1996. Właściwości botaniczno-rolnicze i przydatność gospodarcza ślazówki. Raport końcowy grant KBN. IHAR Radzików.

        - Staszewska U.:1997.  Thuringian Mallow – a crop for protection of set aside soils. Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses (s. 190-192). Proceed. of 20th EUCARPIA Meeting. IHAR Radzików

        - Staszewska U., Jabłoński B.:1990. Wartość pszczelarska ślazówki turyngskiej. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. T. XLII.

        - Staszewski Z., Staszewska U. 1994. Thuringian Mallow (Lavatera thuringiaca L.) – an alternative crop for marginal conditions and wasted lands. Breeding fodder crops for marginal conditions (s.93-94). Kluver –Acad.       

          Publishers London.

        - Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B.: 1986. Rośliny Polskie cz. I (397). PWN Warszawa.